Rekuperatory Ciepła Ścieków (Wodne) BEE ®

BEE – rekuperator ciepła ze ścieków czystych

Ogólnie wiadomo, że zużycie energii w związku z ogrzewaniem wody sanitarnej (c.w.u. ) jest bardzo wysokie. W przypadku niektórych dużych obiektów ( hotele, domy zdrojowe, centra sportowe itp.) energia wykorzystywana do ogrzewania wody sanitarnej jest większa niż wykorzystywana do ogrzewania budynku! Podobnie jest w przypadku budynków pasywnych i energooszczędnych.

Odzyskanie znacznej części tej energii, która jest tracona w środowisku razem z odprowadzaniem ścieków jest bardzo ważnym czynnikiem oszczędności zarówno dla poszczególnych obiektów jak i dla całego społeczeństwa. Ponadto każda próba zredukowania strat energetycznych jest ważnym gestem większego poszanowania środowiska w którym żyjemy.

Rekuperator BEE firmy Innova to pionierskie i proste rozwiązanie pozwalające na znacze oszczędności energii

Prosty i efektywny

Odzyskiwanie energii cieplnej z gorącej wody odprowadzanej z domowych instalacji jest teoretycznie proste : wystarczy użyć wymiennik ciepła, który przekaże ciepło ze ścieków do wody sanitarnej. Pomimo prostoty tego pomysłu trudno na rynku znaleźć skuteczne .

Dział rozwoju firmy Innova wymyślił, opatentował i zrealizował rewolucyjne i niezwykle skuteczne urządzenie, które zmienia zasadniczo podejście w zakresie systemów sanitarnych .

Rekuperator Innova BEE jest urządzeniem, które poprzez wymianę ciepła pomiędzy ściekami a zasilaniem wody w podgrzewaczach wody lub zasilaniem bezpośrednio do baterii mieszającej odzyskuje znaczną ilość ciepła, które w przeciwnym razie tracone jest do środowiska ,

Odzyskiwanie ciepła jest proste i intuicyjne: woda ściekowa przechodzi powyżej wymiennika wykonanego z dwóch specjalnie ukształtowanych blach (wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 316 L, a tym samym odpornych na korozję), przetłoczonych meandrycznie i spawanych razem. Czysta woda przepływa przez wymiennik w przeciwprądzie (w stosunku do ścieków), i jest dalej podłączana do króćca zimnej wody podgrzewacza lub baterii .

Wymiennik ze stali nierdzewnej jest umieszczony w kanale polipropylenowym (ten sam materiał stosowany w instalacjach wodociągowych) i jest łączony szeregowo z rurą kanalizacyjną odpływową. Wnętrze kanału jest całkowicie puste i nie powoduje żadnych problemów, takich jak gromadzenie się brudu.

Schematy instalacyjne

Wybór schematu instalacji często wynika z kompromisu pomiędzy różnymi wymaganiami, głównie w zakresie efektywności energetycznej i łatwości aplikacji. Dostępne są ogólnie dwa różne układy podłączenia wymiennika BEE. Przykładowe schematy opisane są na poniższych rysunkach w prostej postaci (w celu łatwej prezentacji) . W rzeczywistości schematów może być więcej.

SCHEMAT A

Wodę wodociągową z wymiennika miesza się z ciepłą wodą z podgrzewacza , aby osiągnąć żądaną temperaturę . Ten schemat jest odpowiedni do odzysku ciepła z jednego poboru (typowy przypadek – prysznic) i w tym przypadku nie zmienia temperatury wody zimnej zasilającej podgrzewacz

SCHEMAT B

Woda świeża z wymiennika zasila baterię i podgrzewacz wody. Ten układ pozwala na maksymalne oszczędności energii.

Dane Techniczne