Przyłącza Hydrauliczne

W ofercie szeroka gama przyłączy hydraulicznych w zależności od wersji klimakonwektorów, m.in.:

  • dwudrogowe ręczne zawory odcinające,
  • dwudrogowy zestaw zaworów (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny),
  • trójdrogowy zestaw zaworów (zawór wlotowy wody, zawór odcinający i silnik termoelektryczny).