Monoclima FCU

MONOKLIMA 2.0 FCU

Monoklima „2.0” FCU

FCU to modele dobudowanym dodatkowym konwektorem wentylatorowym, który można podłączyć do centralnego systemu ogrzewania ( c.o. ) – np. montaż w miejscu istniejącego kaloryfera